Category Archives: ARCHITECH COMPUTING

UEFI or LEGACY

Cách kiểm tra BIOS là UEFI hay Legacy trên máy tính như thế nào?

Phân biệt sự khác nhau giữa MBR với GPT và LEGACY với UEFI

Hướng dẫn tạo USB Boot cứu hộ máy tính đa năng chuẩn Legacy/UEFI

Tạo USB cài Windows 7/8.1/10 chuẩn UEFI-GPT và Legacy-MBR

Cách Ghost Win 10 UEFI-GPT, sử dụng Acronis True Image ghost file .tib

Hướng dẫn tạo USB boot dùng phần mềm DLC boot 2018

DLC BOOT

 

Core Java in 25 hours

Successful Blog: Java- write once, run away!