Category Archives: Documents

Protected: Lập trình ứng dụng với Java

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Lập trình Android

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Đại cương KTPM

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Phân tích yêu cầu phần mềm

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Tương tác người máy (HCI)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Lập trình HĐT (Java)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Lập trình Android

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Lập trình CSDL

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Lập trình Môi trường trực quan

Tuần 1

 1. Tài liệu
 2. Về việc chia nhóm Thực hành: Lớp mình có tổng số là 50 SV, do đó số thứ tự 1 -> 25 thuộc Nhóm 1; còn lại thuộc nhóm 2. (Nhờ Lớp trưởng thông báo đến các bạn trong lớp nhé).

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé!

 

Tuần 2

 1. Bài tập: https://mega.nz/#!VnAQFJjL!-HHi62bbtGrzFWBGsfRs6JY1AXrTOOA3pIGkPJ-Ab9E
 2. Bài giảng: https://mega.nz/#F!su5UzDRQ!RQhDoRnt6DvG62_BV3eARQ      

Tuần 3:  Tài liệu + Lab Thực hành

Tự động điều chỉnh kích thước mỗi khi kích thước form thay đổi: http://echip.com.vn/su-dung-thuoc-tinh-anchor-va-dock-tren-form-a20130403185359865-c1108.html       

Tuần 4: 

 • Bài tập tuần 4: Kết nối CSDL
 • Danh sách seminar: Danh sách
 • Báo cáo seminar, theo thứ tự: 10, 9, 7, 11, 6, 3, 2, 1, 8, 12, …
  • (Bắt đầu từ ngày 23/5 (thứ Tư) nhé các em – cho đến hết các nhóm).
  • Các bài seminar này tính vào điểm giữa kỳ nhé các em.
  • Mỗi nhóm báo cáo trong thời gian 10-15 phút.
 • Nhóm các control đặc biệt tham khảo link này nhé, tránh để xót các control: Các controls trong Windows form
 • Một vấn đề khác nữa,
  • Mỗi Sinh viên sẽ nộp lại các bài lab trong quá trình thực hành cho GV (cụ thể bài nào, thời gian nộp, nộp qua phương tiện nào GV sẽ quyết định), bài tập này cũng sẽ tính vào điểm giữa kỳ.
 • Danh sách đồ án môn học (Các em liên hệ với lớp trưởng để đăng ký nhé)
 • CSDL Quản Lý Sinh Viên

Tuần 5: 

Tuần 6:

Code mẫu thiết kế theo OOP

Mẫu báo cáo Đồ án môn học

 

 

 

 

 

Core Java in 25 hours

Successful Blog: Java- write once, run away!