Category Archives: Performance

11 mẹo đơn giản để tăng hiệu suất Java

Hầu hết các lập trình viên đều cho rằng việc optimize hiệu suất là một vấn đề phức tạp đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Tất nhiên, điều đó không phải sai, bởi optimize một ứng dụng để đạt được hiệu suất tốt nhất không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm bất cứ điều gì nếu bạn không có những kiến thức đó. Dưới đây là một số gợi ý và bài tập tốt nhất giúp bạn tạo ra một ứng dụng hiệu quả.

Hầu hết các mẹo này đều dành cho Java. Nhưng cũng có một số language-independent (ngôn ngữ độc lập), mà bạn có thể áp dụng cho tất cả các ứng dụng và ngôn ngữ lập trình. Chúng ta hãy nói về một số mẹo dành chung trước khi chúng ta đến các mẹo điều chỉnh hiệu suất của riêng Java.

Xem thêm từ nguồn

Core Java in 25 hours

Successful Blog: Java- write once, run away!